The Great Pyramid and Electromagnetic Energy

//The Great Pyramid and Electromagnetic Energy
  • Great Pyramid
  • Astron - LOFAR

The Great Pyramid and Electromagnetic Energy

JULY 2018 -THE GREAT PYRAMID OF GIZA CAN FOCUS ELECTROMAGNETIC ENERGY THROUGH ITS HIDDEN CHAMBERS – BREAKING NEWS?

Archeologists in Egypt found that due to its shape the Great Pyramid of Giza can focus electromagnetic energy, such as radio waves, into its internal chambers and below its base – https://www.independent.co.uk/…/great-pyramid-giza-egypt-el…

THAT IS EXACTLY THE REASON WHY THE LOW FREQUENCY ARRAY (LOFAR) PROJECT, THE INTERNATIONAL NETWORK OF STATE-OF-THE-ART TELESCOPES USED TO OBSERVE THE UNIVERSE IN UNPRECEDENTED DETAIL AT LOW-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC ENERGY, USE ANTENNAS POSITIONED AND SHAPED EXACTLY LIKE THE GREAT PYRAMID OF GIZA.

Finally, physicists reveal a phenomenon that I already described in detail in my books (published 2012 and 2016) about the true function of the Great Pyramid of Giza. The LOFAR scientists were not aware of a connection with pyramids but discovered that this particular pyramid shape turned out to be the most ideal antenna for the reception of low-frequency electromagnetic energy.

GIZA - LOFAR

LOFAR is one of the largest astrophysics projects in Europe, consisting of 11 international stations spread across Germany, Poland, France, UK, and Sweden, with additional stations and a central hub in The Netherlands, operated by the Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON). The network uses state-of-the-art data processing and storage systems as well as sophisticated computing techniques to combine the entire network into a telescope with the effective size of the European continent. LOFAR is fully operational since 2012 and the network is still expanding. Website Astron-LOFAR

Willem Witteveen

By |2018-09-14T20:07:30+00:00August 3rd, 2018|

About the Author:

the harmony of sound

The values of the diameter of the Moon of 2,160 English statute miles and of the Sun of 864,000 statute miles are linked to musicology. The number 216 corresponds to 216 hertz as an octave of the natural attune of 432 hertz instead of 440 hertz, which is now regarded as the standard frequency of sound on which all tuning forks and musical instruments are tuned. Mid twentieth century, the 440-hertz frequency was internationally accepted as the standard musical, but unnatural keynote A. The more natural 432-hertz frequency complies with the harmonics of the universe and better suits human nature. When the A is equal to 432 hertz, then the musical note E is equal to 324 hertz with its ‘Great Octave’ being 81 hertz, the lowest E-tone playable on a musical instrument, and the fifth harmonic of the ‘Golden Frequency of Giza’ of 16.2 hertz. The relationship between the Sun, Earth and Moon is based on the number 432 as a harmonious and universal constant. ‘Musica Universalis.’

The number 432 is a significant universal constant and the natural harmonic frequency of 432 hertz seems the only right choice as the standard frequency. All in perfect harmony with the universe and numerically related to the number 9, the ‘number of creation.’ All digits of these universal numbers always add up to 9 as if the number 9 is a means of control for the correctness of the specific number. This applies to all other frequencies when the natural standard frequency is 432 hertz instead of 440 hertz. The 432-hertz frequency is only 8 hertz down in frequency but a clear measurable difference in harmony, both audible and visible. The most precise musical instrument ever created is the original antique Stradivarius violin, designed to resonate at a frequency of 432 hertz, similar to all ancient Egyptian and ancient Greek instruments.

de harmonie van klank

De diameter van de Maan van 2160 Engelse ‘statuut mijl’ en de diameter van de Zon van 864.000 mijl zijn direct gekoppeld aan de muziekwetenschap. Het getal 216 komt overeen met de 216 hertz-frequentie als een octaaf van de natuurlijke frequentie van 432 hertz in plaats van 440 hertz, die nog steeds beschouwd wordt als de standaard frequentie waarop alle stemvorken en muziekinstrumenten zijn gestemd. Halverwege de twintigste eeuw werd de 440 hertz frequentie internationaal aanvaard als de standaard muziek- of kamertoon A. De meer natuurlijke frequentie van 432 hertz is echter gebaseerd op de harmonie van het universum en past veel beter bij de menselijke natuur. Als de A gelijk zou zijn aan 432 hertz, dan zou de bijbehorende muziektoon E gelijk zijn aan 324 hertz waarvan het zogenaamde ‘Groot Octaaf’ dan weer gelijk is aan 81 hertz, de laagste E-toon die door een muziekinstrument kan worden gespeeld en is tegelijkertijd de ‘vijfde harmonische’ van de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ van 16.2 hertz. Het verband tussen de Zon, Aarde en de Maan berust op het getal 432 als harmonische en universele constante. ‘Musica Universalis.’

Het getal 432 is een significante universele constante en de natuurlijke harmonische frequentie van 432 hertz is daarom de enige juiste keuze voor de te gebruiken standaard frequentie in de muziek. In perfecte harmonie met het universum en numeriek opgeteld gelijk aan het cijfer 9, een belangrijk scheppingsgetal. Alle afzonderlijke cijfers van deze universele getallen zijn opgeteld altijd gelijk aan 9 alsof het cijfer 9 een controlemiddel is voor de juistheid van het betreffende getal. Dit geldt voor alle frequenties als de natuurlijke standaardfrequentie gelijk is aan 432 hertz in plaats van 440 hertz. De 432 hertz-frequentie is maar 8 hertz lager in toon en toch is er een duidelijk verschil, zowel hoorbaar als zichtbaar via zijn waterklankbeeld. Het meest nauwkeurige muziekinstrument ooit gemaakt is de originele Stradivarius viool die is ontworpen om te resoneren op een frequentie van 432 hertz, net als alle Oud-Egyptische en Oud-Griekse instrumenten.