Lineaire Tijd

Verleden – Heden – Toekomst

Cyclische Tijd

Verleden = Heden = Toekomst

Einstein, Feynman en Hawking beweerden dat het verleden, heden en toekomst gelijktijdig bestaan.

” . . . voor ons natuurkundigen is het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst slechts een illusie, maar wel een overtuigende illusie”

Albert Einstein en het Concept Tijd