Recommended books

/Recommended books
Recommended books2017-01-24T12:32:48+00:00

Title: Monuments of Upper Egypt

Author: Alphonse Mariette

Year: 1877

Publisher: Trübner & C0.

Location: London

Language: English

Remarks: Translation of the ‘Itinéraire de la Haute Egypte’ by Auguste Mariette-Bey

Title: The Great Pyramid

Author: Piazzi Smyth

Year: 1880

Publisher: Wm. Isbister, Limited

Location: London

Language: English

Remarks: Fourth and much enlarged edition

 

 

Title: Pyramids and Progress – Sketches from Egypt

Author: John Ward

Year: 1900

Publisher: Eyre and Spottiswoode

Location: London

Language: English

Remarks: –

 

Title: Great Pyramid Passages and Chambers – Vol.I

Author: John and Morton Edgar

Year: 1910

Publisher: Bone & Hulley

Location: Glasgow

Language: English

Remarks: –

 

Title: Egypt and its monuments

Author: Robert Hichens – Jules Guérin

Year: 1920

Publisher: Hoddern & Stoughton

Location: London

Language: English

Remarks: –

 

Title: The Great Pyramid – Its Divine Message

Author: D. Davidson & H. Aldersmith

Year: 1925

Publisher: Williams & Norgate Ltd

Location: London

Language: English

Remarks: Second Revised Edition

 

Title: Het Oude Wonderland der Pyramiden

Author: Dr. K. Oppel

Year: 1925

Publisher: C.L. Brinkman

Location: Amsterdam

Language: Dutch

Remarks: Fourth Expanded Version

 

Title: Imhotep

Author: Jamieson B. Hurry, M.A., M.D.

Year: 1926

Publisher: Oxford University Press Humphrey Milford

Location: London

Language: English

Remarks: –

 

Title: De Steenen Spreken – De Goddelijke Boodschap Der Groote Pyramide

Author: C.F.PH.D. van der Vecht – majoor K.N.I.L. b.d.

Year: 1939

Publisher: W.P. van Stockum & Zoon N.V.

Location: Den Haag

Language: Dutch

Remarks: Second Revised Edition (Dutch version of ‘The Great Pyramid – Its Divine Message by D. Davidson & H. Aldersmith)

 


Title: Secrets of the Great Pyramid

Author: Peter Tompkins

Year: 1971

Publisher: Harper & Row Publishers

Location: New York – Evanston – San Francisco – London

Language: English

Remarks: –

 

Title: The Pyramids and Temples of Gizeh

Author: Flinders Petrie

Year: 1990

Publisher: Histories & Mysteries of man Ltd.

Location: London

Language: English

Remarks: New and revised edition of the first edition of 1883

 

Title: Operations Carried On At The Pyramids Of Gizeh In 1837 V2

Author: Colonel Howard Vyse

Year: 2001

Publisher: Legacy Reprint Series

Location: London

Language: English

Remarks: Reprint of 1837 Volume II, With An Account Of A Voyage Into Upper Egypt

 

Title: Great Pyramid Passages

Author: John and Morton Edgar

Year: 2001

Publisher: Portland Area Bible Students

Location: Tigard

Language: English

Remarks: Reproduction of the second edition 1924

 

Title: The Great Pyramid – why was it built and who built it?

Author: John Taylor

Year: 2014

Publisher: Cambridge University Press

Location: Cambridge

Language: English

Remarks: First edition published 1859 – Longman, Green, Longman, and Roberts: London

 

English

English

English

English

English

English

Dutch

the harmony of sound

The values of the diameter of the Moon of 2,160 English statute miles and of the Sun of 864,000 statute miles are linked to musicology. The number 216 corresponds to 216 hertz as an octave of the natural attune of 432 hertz instead of 440 hertz, which is now regarded as the standard frequency of sound on which all tuning forks and musical instruments are tuned. Mid twentieth century, the 440-hertz frequency was internationally accepted as the standard musical, but unnatural keynote A. The more natural 432-hertz frequency complies with the harmonics of the universe and better suits human nature. When the A is equal to 432 hertz, then the musical note E is equal to 324 hertz with its ‘Great Octave’ being 81 hertz, the lowest E-tone playable on a musical instrument, and the fifth harmonic of the ‘Golden Frequency of Giza’ of 16.2 hertz. The relationship between the Sun, Earth and Moon is based on the number 432 as a harmonious and universal constant. ‘Musica Universalis.’

The number 432 is a significant universal constant and the natural harmonic frequency of 432 hertz seems the only right choice as the standard frequency. All in perfect harmony with the universe and numerically related to the number 9, the ‘number of creation.’ All digits of these universal numbers always add up to 9 as if the number 9 is a means of control for the correctness of the specific number. This applies to all other frequencies when the natural standard frequency is 432 hertz instead of 440 hertz. The 432-hertz frequency is only 8 hertz down in frequency but a clear measurable difference in harmony, both audible and visible. The most precise musical instrument ever created is the original antique Stradivarius violin, designed to resonate at a frequency of 432 hertz, similar to all ancient Egyptian and ancient Greek instruments.

de harmonie van klank

De diameter van de Maan van 2160 Engelse ‘statuut mijl’ en de diameter van de Zon van 864.000 mijl zijn direct gekoppeld aan de muziekwetenschap. Het getal 216 komt overeen met de 216 hertz-frequentie als een octaaf van de natuurlijke frequentie van 432 hertz in plaats van 440 hertz, die nog steeds beschouwd wordt als de standaard frequentie waarop alle stemvorken en muziekinstrumenten zijn gestemd. Halverwege de twintigste eeuw werd de 440 hertz frequentie internationaal aanvaard als de standaard muziek- of kamertoon A. De meer natuurlijke frequentie van 432 hertz is echter gebaseerd op de harmonie van het universum en past veel beter bij de menselijke natuur. Als de A gelijk zou zijn aan 432 hertz, dan zou de bijbehorende muziektoon E gelijk zijn aan 324 hertz waarvan het zogenaamde ‘Groot Octaaf’ dan weer gelijk is aan 81 hertz, de laagste E-toon die door een muziekinstrument kan worden gespeeld en is tegelijkertijd de ‘vijfde harmonische’ van de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ van 16.2 hertz. Het verband tussen de Zon, Aarde en de Maan berust op het getal 432 als harmonische en universele constante. ‘Musica Universalis.’

Het getal 432 is een significante universele constante en de natuurlijke harmonische frequentie van 432 hertz is daarom de enige juiste keuze voor de te gebruiken standaard frequentie in de muziek. In perfecte harmonie met het universum en numeriek opgeteld gelijk aan het cijfer 9, een belangrijk scheppingsgetal. Alle afzonderlijke cijfers van deze universele getallen zijn opgeteld altijd gelijk aan 9 alsof het cijfer 9 een controlemiddel is voor de juistheid van het betreffende getal. Dit geldt voor alle frequenties als de natuurlijke standaardfrequentie gelijk is aan 432 hertz in plaats van 440 hertz. De 432 hertz-frequentie is maar 8 hertz lager in toon en toch is er een duidelijk verschil, zowel hoorbaar als zichtbaar via zijn waterklankbeeld. Het meest nauwkeurige muziekinstrument ooit gemaakt is de originele Stradivarius viool die is ontworpen om te resoneren op een frequentie van 432 hertz, net als alle Oud-Egyptische en Oud-Griekse instrumenten.