The Great Pyramid of Giza – a modern view on ancient knowledge

De Kennis van de Ouden

Er zijn vele theorieën over de bouw en functie van piramiden en de Grote Piramide van Gizeh in het bijzonder. Van grafcomplex tot inwijdingscentrum en van antieke vuurtoren tot waterstoffabriek. Dit boek zal voornamelijk gaan over de Grote Piramide van Gizeh. Vanuit de wetenschappelijke wereld geldt de Grote Piramide nog steeds als het grafcomplex van farao Khufu en is deze het eindresultaat van vele eerdere gelijksoortige bouwwerken. Gelukkig zijn er ook onderzoekers die dit kunnen loslaten en een eigen mening vormen. Ook door 19e– eeuwse onderzoekers en egyptologen, zoals William Flinders Petrie, werd er al getwijfeld aan de graftheorie en sommigen verwierpen deze theorie al direct na grondige bestudering van dergelijke piramide complexen. Piramiden lijken in niets op de rijkversierde graven in bijvoorbeeld het Dal der Koningen nabij Luxor en het is dan ook een raadsel waarom de wetenschappelijke archeologie hier zo aan vasthoudt. De Grote Piramide van Gizeh onderscheidt zich van de overige piramiden door zijn bijzondere geometrie en het inwendige gangenstelsel met de daarbij behorende kamers en schachten. Geen oud-Egyptische hiërogliefen en afbeeldingen, en toch is de Grote Piramide verreweg de belangrijkste boodschap in steen die ons ooit is nagelaten, een boodschap bestaande uit een enorme schat aan informatie.

 “Herleef het verleden door je de toekomst te herinneren”

Een complete bibliotheek van kennis die ons in staat stelt een exact beeld te vormen van de kennis en kunde van de architecten en bouwers van dit monument. Al onze aardse exacte wetenschappen zijn hierin vertegenwoordigd en tevens wordt ons de mogelijkheid geboden om te leren op een verantwoorde en duurzame manier met onze Aarde om te gaan. Wie waren deze bouwers en waarom is deze piramide van kennis zo belangrijk voor ons? De afzender van deze bijzondere brief moéten we wel serieus nemen omdat alle informatie is uitgedrukt in getallen en verhoudingen die wij kennen en die we dus niet meer als toeval kunnen bestempelen. Er is maar één universele taal en dat is de taal van getallen en verhoudingen die zo opvallend en verbluffend knap is ingebouwd in de Grote Piramide dat onze huidige wetenschap hier eigenlijk geen raad mee weet. Niet voor niets wordt de Grote Piramide nog steeds een ‘mysterie uit de oudheid’ genoemd. We kunnen niet anders dan accepteren dat deze oude beschaving op de hoogte was van onze eenheden uit de wis- en natuurkunde en zelfs van ons metrieke stelsel. Het metrische systeem werd pas aan het einde van de 18e eeuw ontworpen en ingevoerd door een commissie van wis- en natuurkundigen in opdracht van de Franse revolutionaire regering. De Verenigde Staten, Liberia en Myanmar zijn de enige landen waar het metrische systeem nu nog steeds niet als wettelijke standaard wordt erkend.

Ook de kennis van de Maan en de planeten van ons zonnestelsel behoren tot deze erfenis. Onze eigen Maan, die we waar dan ook op Aarde iedere dag kunnen waarnemen, maakt door middel van zijn positie, grootte, cycli en connectie met de Grote Piramide een belangrijk deel uit van de boodschap die aan ons is nagelaten. Geen verborgen boodschap, maar zichtbaar en leesbaar voor iedereen die de van ‘hogerhand’ opgelegde doctrines kunnen en willen loslaten. Het is daarom belangrijk niet langer onlogische theorieën te blijven volgen, maar zelf verder te kijken en bovenal zelf een mening te vormen. Ook als achteraf zal blijken dat dit misschien moet worden bijgesteld omdat er bepaalde zaken niet kloppen. Daar is ook de huidige wetenschap bij nodig en dus zal de ‘doos’ verder open moeten en misschien wel helemaal moeten verdwijnen.

We leven momenteel met z’n allen in een soort begrensde ruimte of ‘doos’ waarbinnen alles is vastgelegd volgens de wetten en regels van onze hedendaagse wetenschap. Binnen die begrensde ruimte is alles veilig, afgebakend en verklaarbaar. Hierbinnen is alle kennis gedocumenteerd en geaccepteerd als werkelijkheid met de zogenaamde oerknal als begin van het ontstaan van het heelal en het beginpunt van tijdrekening. Vanaf de oerknal kan de astronomische klok worden gestart en daarmee is het begrip lineaire tijd vastgelegd. Alles in deze ruimte en tijd kan nu worden benoemd en het eerste deel van het ‘boek der wetenschap’ kan worden geschreven. Binnen deze ruimte is onze vertrouwde driedimensionale fysieke wereld. Maar wat is er buiten deze ruimte? Wat is er buiten de ‘doos’?

Buiten de doos bevindt zich een ruimte, gelijk aan bijvoorbeeld de atmosfeer rond de aarde. In deze ruimte zijn er fenomenen die we niet kunnen verklaren, maar wel moeten accepteren omdat ze deel uitmaken van onze realiteit. Verschijnselen als bijvoorbeeld zwaartekracht, het gedrag van levende organismen en ons eigen bewustzijn horen in deze ruimte thuis. Een geaccepteerde, deels begrensde ruimte waarbinnen de wetenschap als grenswetenschap of pseudowetenschap wordt aangeduid en vaak wordt gezien als ‘verboden kennis.’ . Sommige vooraanstaande academici noemen dit zelfs ‘donkere kennis’, relevante en bestaande kennis die niet kan worden verklaard aan de hand van de reguliere wetten en regels die in de moderne wetenschap gelden. Nog verder buiten deze eerdergenoemde ruimte zijn geen grenzen meer en veel van onze wetten en regels zijn dan niet meer toepasbaar. Hier ben je uitsluitend op jezelf en je zintuigen aangewezen. Oude beschavingen waren meer vertrouwd met deze ruimte en de Australische Aboriginals noemen dit bijvoorbeeld de ‘droomwereld’, de wereld van illusies.

Toch zal deze ruimte ook geaccepteerd moeten worden om de boodschap van de ‘Ouden’ te kunnen ontcijferen. De taal die we daarbij nodig zullen hebben is die van getallen en frequenties, dus onze zintuigen volstaan.

Het verhaal achter de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ is onderverdeeld in vijf hoofdstukken waarvan de eerste vier gekoppeld zijn aan de vier natuurlijke basiselementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Allemaal duidelijk gecodeerd in de Grote Piramide van Gizeh. We volgen de weg van de Nijl naar het plateau van Gizeh en de Grote Piramide volgens deze vier aardse elementen die zullen worden samengevoegd door het goddelijke element Aether, waarna de cirkel van de schepping uiteindelijk zal worden voltooid via de klank van de schepping, de oerklank of het ‘geluid van God’; Nada Brahma.

“Als je de geheimen van het universum wilt ontcijferen, denk dan in termen van energie, frequentie, en trillingen”

Nikola Tesla (1856-1943)

De mogelijke bouwmethode van de piramiden van Gizeh zal niet worden behandeld, maar het zal duidelijk zijn dat de bouwers beschikten over zeer geavanceerde werktuigen en technieken die tot op heden nooit zijn teruggevonden of verklaard. In vele kalksteen- en granietblokken op het plateau van Gizeh zijn nog zaagsneden en boorgaten zichtbaar van werktuigen die niet het resultaat zijn van de koperen gereedschappen zoals die te zien zijn in het Egyptisch Museum van Caïro. Aan de oostzijde van de Grote Piramide is een grote vloer of platform van zwart basaltsteen. Basalt is een gesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava en dat zeer slijtvast en hard is. Deze vloer van zwart basalt heeft de functie gehad van werkvloer of werkbank voor de bewerking van de te gebruiken blokken steen. In deze vloer zijn diverse sporen van zagen en boren nog duidelijk zichtbaar.

Naast deze vloer bevindt zich de kuil waarin de zonneboot van de farao werd begraven. Omdat deze kuil de vorm heeft van zo’n boot is dat nog geen afdoende bewijs. Zo’n boot zoals in het bootmuseum op het plateau werd eerst gedemonteerd alvorens het werd begraven. Het waren allemaal kant-en-klare pakketten en de ruimte waarin het lag was gewoon rechthoekig zoals te zien is in het bootmuseum op het plateau. Eveneens aan de oostzijde van de Grote Piramide bevindt zich een deel van het gangenstelsel van de Grote Piramide, uitgehakt in de rotsbodem. Het betreft de kruising van de stijgende en dalende gang. Alsof eerst op deze plek iets moest worden getest voordat men het in de piramide bouwde. Er is een extra verticale schacht boven de kruising gecreëerd om het proces tijdens het testen te kunnen volgen. De Egyptische oudheidkundige dienst vindt deze proefopstelling van minder belang, want het ligt momenteel vol met afval. De oostzijde van de Grote Piramide diende als werkplatform of werkplaats voor het gehele plateau.

Noem het grenswetenschap of pseudowetenschap maar het is nu de hoogste tijd om de boodschap van Gizeh hoe dan ook te ontcijferen. Getallen, verhoudingen, verbanden en verwijzingen, uitgedrukt in welke eenheid dan ook, zijn voor iedereen toegankelijk. Observeren, maar vooral ook luisteren zal ons inzicht vergroten en hopelijk draagt dit boek daar een steentje aan bij en zal men een wonderbaarlijk monument als de Grote Piramide met andere ogen gaan bekijken. Dit boek is een reis naar het Oude Egypte en het land Kemet van voor de tijd van de farao’s. Het is tevens een introductie in de universele taal der getallen en de harmonie van klank en water. Dat zal soms even wennen zijn maar is hopelijk wel de moeite waard.

 “… sommige natuurkundigen gaan er van uit dat het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst slechts een illusie is, maar wel een zeer overtuigende illusie”

Albert Einstein en het Ontstaan van Tijd (1952)

Beschouw jezelf als een leergierige pelgrim en laat je begeleiden door de buizerd die als totemdier symbool staat voor dood en wedergeboorte, maar voornamelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe visie. Kies je pad en geniet van de reis.

“Negeer het concept tijd, herleef het verleden en noem het de toekomst”

De Kennis van de Ouden

Tekst achterkant boek:

De Grote Piramide van Gizeh is één van de zeven wereldwonderen uit de antieke oudheid en de enig overgeblevene die de tand des tijds heeft doorstaan. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk om de ware betekenis te kunnen doorgronden. Oud Egyptische piramiden worden in het algemeen nog steeds beschouwd als graftombes voor overleden farao’s. Na intensief onderzoek verbindt Willem Witteveen gegevens van hemzelf met die van andere onderzoekers, hetgeen resulteerde in baanbrekende conclusies over de ware functie van de Grote Piramide en zijn plaats in de geschiedenis.

De Griekse wiskundige Pythagoras beweerde al: “Alles is getal”, de Amerikaanse profeet Edgar Cayce: “Geluid is het medicijn van de toekomst” en de Kemetiaanse gids Abd ‘el Hakim Hawyan: “Het gaat allemaal om geluid.”

Willem Witteveen bewijst dat al deze mensen gelijk hadden en wat we nu als baanbrekend beschouwen, al bestond in het Oude Egypte, lang voor de komst van de eerste dynastieën.

Dit boek is onderverdeeld in vijf hoofdonderdelen, waarvan er vier direct gerelateerd zijn aan de vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur, en een vijfde deel over het element of medium genaamd Aether. Elk van deze elementen vertegenwoordigt een significant proces binnen in de Grote Piramide maar zijn ook direct gerelateerd aan de schepping zelf. De vier aardse elementen samen vormen een cirkel van de schepping dat wordt overkoepeld door het element Aether. Binnen deze cirkel spelen zich alle processen op Aarde en daarbuiten af en het element Aether vertegenwoordigt daarin de goddelijke wereld en is tegelijkertijd de drager van alle informatie.

De auteur bewijst dat de Grote Piramide een enorme bibliotheek van kennis is, bestemd voor moderne generaties met daarin verwerkt de Gulden Frequentie van Gizeh, één van de basisfrequenties die verantwoordelijk is voor de schepping en het bestaan van het leven op Aarde. Wijzelf zijn namelijk de architecten en bouwers van deze magnifieke monumenten. Wijzelf, maar dan in een toekomstige tijd!

Mensen die dit boek hebben gelezen zullen nooit meer op dezelfde manier naar de Grote Piramide van Gizeh kijken. Het zal hun visie op de menselijke geschiedenis drastisch veranderen, en door de verandering van de perceptie van tijd, misschien zelfs wel hun hele leven.

Titel: The Great Pyramid of Giza – a modern view on ancient knowledge

Taal: Engels

Auteur: Willem Witteveen

Uitgeverij: Frontier Publishing Amsterdam