Tutankhamun's Death Mask

De farao vertegenwoordigde de goden op aarde en werd daarom afgebeeld met de uiterlijke kenmerken (manen en staart) van de Leeuw die werd geassocieerd met Amun, de ‘Koning der Goden’, behorende tot de acht oergoden aanbeden in Hermopolis genaamd de Ogdoad en die, als de samengestelde godheid Amun-Ra, werd afgeschilderd als een man met rode ogen en een leeuwenkop.