Willem Witteveen

English

Introductie

Willem Witteveen (1957) studeerde navigatie aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam, waarna hij 15 jaar dienstdeed als stuurman op Nederlandse koopvaardijschepen en daarna 25 jaar werkte als registerloods in de Rotterdamse haven. Zijn achtergrond als navigatie officier, samen met zijn jarenlange ervaring en vele reizen naar veel verschillende landen en culturen was het begin van een levenslange interesse in oude beschavingen, oude documenten en oude boeken.

Na zijn carrière als stuurman en loods is hij nu voltijds onderzoeker en zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het Oude Egypte van voor de eerste dynastieën, zo’n 3200 jaar voor Christus, en de connecties en eventuele verbanden met de menselijke geschiedenis. Hij heeft hierover vele artikelen geschreven, zowel in tijdschriften als op internet en zijn eerste Nederlandse boek over de functie van de Grote Piramide werd gepubliceerd in oktober 2012. Hij woont in Nederland samen met zijn vrouw en twee kinderen.

Zijn onderzoek wordt ondersteund door regelmatige bezoeken aan Egypte. Nog steeds is er veel te ontdekken, maar onderzoek naar eeuwenoude mysteries door niet conventioneel opgeleide egyptologen en archeologen wordt helaas niet altijd ondersteund of toegejuicht door de lokale autoriteiten. Gelukkig zijn er meer en meer onderzoekers en wetenschappers uit verschillende disciplines die geïnteresseerd zijn in de bijzondere technologieën die de basis vormden voor diverse wereldwijde oude beschavingen. Meer gespecialiseerde wetenschappers en onderzoekers op het gebied van wetenschapsfilosofie, astronomie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, navigatie, steenbewerking, architectuur en bouwkunde blijken, naast het werk van archeologen en egyptologen, noodzakelijk om tot meer gedegen conclusies te komen over bijvoorbeeld de gebruikte technologieën van beschavingen uit ons verre verleden.

Het gaat er namelijk niet om wat je hebt gestudeerd, maar het gaat er om dat je logisch kunt denken en in staat bent tot het leggen van verbanden, zonder daarbij te worden gehinderd door beklemmende dogma’s. Het is de hoogste tijd om wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden, want dit was namelijk al in de Oud-Egyptische cultuur en andere oude culturen verankerd.

Het voornaamste doel van zijn boeken, artikelen en website is om meer mensen te bereiken die zelf in staat willen en durven zijn om over hun eigen verleden na te denken en daarnaast zelf conclusies te durven trekken in plaats van het blindelings volgen van niet altijd betrouwbare bronnen die vaak hun oorsprong hebben in de reguliere wetenschap. Geloof niet zomaar altijd alles wat je wordt verteld in de reguliere media en geschiedenisboeken, maar observeer en denk zelf. Zo is de Grote Piramide bijvoorbeeld geen graftombe en zeker niet gebouwd in de luttele 20 jaar zoals nu nog steeds wordt beweerd. Sommige dogma’s zijn zeer hardnekkig en moeilijk te doorbreken en dat is ze niet altijd kwalijk te nemen omdat de expertise vaak ontbreekt, de expertise van ervaren en professionele vakmensen en wetenschappers uit verschillende disciplines.

Daarom is de buizerd van grote betekenis en loopt als een rode draad door zijn boeken en artikelen. Tussen het schrijven door werd hij in de natuur vaak vergezeld door een buizerd. De buizerd is namelijk een totemdier dat leven en dood vertegenwoordigd, maar staat ook symbool voor het ontwikkelen van een nieuwe visie – jouw visie om precies te zijn.