De Oud-Egyptische tweevinger amuletten bestaan uit twee gestileerde menselijke vingers op ware grootte en werden uitsluitend gebruikt bij het balsemen van de doden. Deze amuletten werden vaak gevonden op of nabij de snede die tijdens het mummificatieproces werd gemaakt om de ingewanden te verwijderen. Ze zijn altijd gemaakt van zwart materiaal zoals obsidiaan of andere donkere harde steensoorten en komen alleen voor bij begrafenissen uit de Late Periode ca. 664-332 BCE (Dynastie 26-30). Men denkt dat ze de vingers van de balsemer moeten voorstellen en bedoeld waren om op magische wijze de wond te genezen voor het overgaan naar het Hiernamaals. Het lichaam van de overledene moest namelijk voor altijd intact blijven. De balsem-snede was het meest kwetsbare deel van het gemummificeerde lichaam waardoor slechte invloeden het lichaam konden binnendringen. Om deze reden was het belangrijk om deze incisie te beschermen met behulp van dit magische genezende amulet. Het tweevinger amulet toont de wijs- en middelvinger, met de nagels en gewrichten duidelijk zichtbaar en kan zowel de vingers van de rechter- als de linkerhand voorstellen.

Het Tweevinger Amulet

De twee uitgestrekte vingers stonden symbool voor hulp, bijstand en zegening, maar werd ook beschouwd als een embleem van kracht en macht met de uitgestrekte eerste twee vingers als teken van vrede en goede trouw; de eerste vinger als teken van goddelijke wil en gerechtigheid en de tweede vinger vertegenwoordigt de Heilige Geest. De symboliek van het uitstrekken van deze twee vingers wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt als een teken van kerkelijke zegening of als modern teken voor overwinning. Veel oude portretten en sculpturen van Jezus Christus hebben vaak twee opgestoken vingers om aan te geven dat we gered zijn en goddelijke zegeningen mogen ontvangen. Een mooi voorbeeld hiervan is het portret van Jezus als ‘Salvator Mundi’ (Latijn voor ‘Verlosser van de Wereld’) geschilderd rond 1500 door Leonardo da Vinci. Een interpretatie is dat Jezus het kruisteken maakt met de eerste twee vingers van zijn rechterhand, terwijl hij in zijn linkerhand een transparante niet-reflecterende kristallen bol vasthoudt, die de hemelbol moet voorstellen. Het kruisteken als teken van Gods goddelijke zegen; bescherming, welvaart en gezondheid.

Rechter afbeelding: Jezus Christus als ‘Salvator Mundi’ door Leonardo Da Vinci (ca. 1500)

Het doel van het tweevinger amulet dat in het oude Egypte werd gebruikt, was om het beschadigde lichaam te helen en te beschermen voordat het overging naar het Hiernamaals. De Oud-Egyptische naam voor het amulet van de twee vingers is ‘Dje-Baui’. Tijdens de mummificatie zegende de hoofd balsemer, verkleed als Osiris (de god van het balsemen) de overledene, terwijl de aanwezige priesters gebeden uitspraken om de reis van de overledene naar het Hiernamaals te begeleiden. Volgens de piramideteksten van Pepi werd het amulet losjes in de kist of tussen de windsels van het gemummificeerde lichaam gelegd als een symbool van de god Horus die zijn vader Osiris hielp de steile ladder te beklimmen die naar de hemel leidde. Waren de amuletten met twee vingers bedoeld om de wond op magische wijze te genezen of louter symbolisch voor een oude fysieke geneeswijze? Er is weinig bekend over dit specifieke amulet en is ook nooit fysiek afgebeeld als voorwerp of gebruiksvoorwerp bij begrafenisrituelen noch is het ,voor zover bekend, verbonden aan een hiëroglief. Dit maakt dit amulet des te meer mysterieus en roept de vraag op of dit amulet zo heilig was dat het alleen door bepaalde priesters mocht worden gebruikt.

Prana Mudra

Prana Mudra is een heilig handgebaar of ‘zegel’, dat wordt gebruikt tijdens yoga- en meditatiebeoefening als een middel om de stroom van vitale levensenergie, bekend als prana, te kanaliseren. Prana Mudra, ook wel de ‘levenskrachtzegel’ genoemd, wordt specifiek gebruikt om de inactieve energie in het subtiele lichaam te activeren, terwijl de elementen aarde, water en vuur in het fysieke lichaam in evenwicht worden gebracht. Het is een hasta mudra, wat betekent dat het met de handen wordt uitgevoerd.

Mudra’s worden gebruikt in yoga- en meditatiebeoefening als een middel om prana in het lichaam te activeren, te beheersen en af te sluiten. Prana is een vitale levenskracht, aanwezig in alle levende organismen.

In yoga en Ayurveda wordt er van uitgegaan dat prana-deficiëntie of onbalans de oorzaak is van ziekten en aandoeningen, en daarom is het handhaven van een gezonde prana essentieel voor het welzijn – ©Yogapedia

Gezondheidsvoordelen van Prana Mudra:

  • Mentale Gezondheid

  • Fysieke Gezondheid

  • Spirituele Gezondheid

    “Prana Mudra kan therapeutisch worden gebruikt als een middel voor Genezing”

De Amita Boeddha

Deze vierentwintig meter hoge Amita Boeddha bevindt zich in de 104e grot van de beroemde Longmen-grotten in de Chinese provincie Henan. Het is een van de naar schatting 100.000 standbeelden van de Boeddha en zijn discipelen die uitgehouwen zijn in de levende rots van de 1400 grotten van Longmen, die bijna 2000 jaar oud zijn. De Amita Boeddha werd gebouwd tijdens het bewind van Li Zhi, ook wel bekend als keizer Gaozong van Tang, die tussen 650 en 683 CE heerste over Noord-China. Tegen de tijd dat hij de troon besteeg, waren de opgravingen van de met de hand uitgehouwen grotten van Longmen in volle gang, aangezien de bloei van het Chinese boeddhisme leidde tot de verspreiding van devotionele kunst. Amita is Sanskriet voor ‘oneindig’ en de Amita Boeddha of Amida Boeddha is de hoofd-Boeddha of de ‘Boeddha van het Oneindige Licht.’ Het Amida-Boeddhisme ontstond in China, Vietnam, Korea en Japan.

Veel van de stenen Boeddha’s van Longmen zijn afgebeeld met hun handen in verschillende gestileerde gebaren, bekend als Mudra’s, die verschillende betekenissen op zichzelf en in combinatie met anderen hebben. De Amita Boeddha “lijkt” te poseren met twee opgeheven vingers. Volgens archeologen is het gebaar van dit beeld puur toeval en is het resultaat van schade die door de eeuwen heen is aangericht. Is het dan niet heel toevallig dat exact dezelfde schade is toegebracht aan beide handen van de Boeddha?

De Amita Boeddha poseert met beide handen met twee uitgestrekte vingers, precies zoals de Prana Mudra, alsof het hier de heling van de Aarde en zijn bewoners betreft.

Volgens Abd’el Hakim Awyan (1926-2008), archeoloog, egyptoloog en kennisbewaarder, is er een oude helende methode met behulp van twee vingers die zijn oorsprong vindt in het oude Egypte. Naar mijn mening ondersteunt het tweevinger amulet als symbool of hulpmiddel voor genezing deze bewering. Tegenwoordig is er een genezingsmethode waarbij dezelfde twee vingers de huid van een andere persoon heel licht aanraken. Deze genezingsmethode wordt Bio-Touch genoemd en is een techniek die wordt gekenmerkt door een lichte “vlinderachtige” aanraking met de wijs- en middelvinger. Het is een unieke, holistische methode om pijn en stress te verlichten en de gezondheid van een persoon te ondersteunen en bevorderen door bepaalde punten op de huid van iemand anders met twee vingers aan te raken. Onderzoek toont aan dat een zeer lichte aanraking met deze twee vingers op bepaalde specifieke punten van het menselijk lichaam het eigen genezingsvermogen van het lichaam bevordert. Verschillende methoden van genezing door middel van aanraking met handen en vingers werden duizenden jaren geleden al door Oud- Egyptische priesters toegepast.

 Abd’el Hakim Awyan (1926-2008)

Het is een eenvoudige methode die werkt op basis van liefde en zelfbewustzijn en het aanleren van Bio-Touch is dan ook niet afhankelijk van de intellectuele of spirituele capaciteit van de betreffende persoon. Het wordt onderwezen door de wettelijk erkende ‘International Foundation of Bio-Magnetics.’ De dochter van Abd’el Hakim, Shahrzad Awyan, had Bio-Touch op Hawaï bestudeerd en geleerd en is nu een alom bekend gecertificeerd beoefenaar, leraar en workshopbegeleider van deze geneesmethode in Egypte en daarbuiten. Pas later ontdekte ze via haar vader dat dit een Oud-Egyptische geneeswijze is, hetgeen haar absoluut niet verbaasde. Voor meer informatie en workshops is Shahrzad Awyan te bereiken via Facebook and e-mail

©Willem Witteveen

Shahrzad Awyan

 

“Deze geneeswijze werd 7.000 jaar geleden al in Egypte beoefend, maar de hedendaagse Egyptische autoriteiten weigeren het toe te staan en noemen het hekserij vanwege de wonderbaarlijke resultaten van deze methode. Ik heb deze methode in twee landen geïntroduceerd: Nederland en Tsjechië en ik ben blij dat de leringen zich verspreiden. Het biedt mensen een eenvoudige manier om zichzelf en anderen om hen heen te helpen door het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren. Het geeft mensen in elke situatie een sterk gevoel van macht en eigenwaarde door gewoon iemand aan te raken met je vingers. Iedereen kan een verschil maken, waar ze ook zijn. Ik zie en ervaar telkens om mij heen dat de ‘Aanraking'(Touch’) iedereen die het gebruikt, kracht geeft, ongeacht wie ze zijn of waar ze zijn” – Shahrzad Awyan

 

Shahrzad Awyan – gecertificeerd beoefenaar van de Bio-Touch geneesmethode

Facebook 1

Facebook 2

Facebook 3

E-mail

Oude Perzische Rijk

 

Een fries van wachters in Persepolis (Oud Perzië), de ceremoniële hoofdstad van het Achaemenidische Perzische Rijk (ca. 550-330 BCE). Opvallend is dat op veel wandreliëfs uit deze periode veel verschillende houdingen van handen en vingers te onderscheiden zijn.

Koning Darius I (Darius de Grote 600-530 BCE) was de derde Perzische Koning der Koningen van het Achaemenidische Perzische rijk.

De Vlindermassage (the Butterfly Touch)

Dr. Eva Reich (1924-2008)

Butterfly Touch Massage is een techniek die is ontwikkeld door Dr. Eva Reich, geboren in 1924 als het eerste kind van Wilhelm Reich en zijn vrouw Annie, beiden psychoanalyticus. Ze werkte met alternatieve geneeswijzen, zoals Bach Bloesem Therapie, Polariteitstherapie en psychosomatiek, inclusief bio-energetica. Ze begon met de zogenaamde Baby Butterfly Touch-massage. In haar theorie, de theorieën van haar vader volgend, was het gehuil van baby’s te wijten aan spierspanning en de lichte vlinderachtige aanraking met de vingers neemt de spanning weg, geneest trauma’s en resulteert in levensenergie die van de kern naar de oppervlakte en verder stroomt. Butterfly Touch Massage is een lichte aanrakingstherapie met de vingers van beide handen die helpt om stress te verlichten, levensenergie te stimuleren en ontspanning, genezing, groei en algeheel welzijn bevordert. De Butterfly Touch Massage is voor mensen van alle leeftijden en zorgt ervoor dat de energiestroom en levenskracht in het lichaam herstelt. Het werkt door middel van een zachte en delicate aanraking met voornamelijk de wijs- en middelvinger van beide handen. Dr. Eva Reich stierf in 2008.

 

Emotional Freedom Techniques (EFT)

Emotional Freedom Techniques werd ontdekt door de psychiater dr. Roger Callahan en werd in 1995 verder ontwikkeld door Gary Craig. EFT is een alternatieve behandeling van fysieke pijn en emotioneel leed en richt zich op de meridiaanpunten uit de acupunctuur om de energiebalans van je lichaam te herstellen. Meridiaanpunten zijn gebieden van het menselijk lichaam waar energie doorheen stroomt en door met de wijs- en middelvinger van beide handen op deze punten te tikken, krijg je toegang tot de energie in je lichaam. Het stimuleren van deze meridiaanpunten door middel van EFT-tikken kan stress en negatieve emoties verminderen. Het is een revolutionaire behandelmethode die genezing biedt van fysieke en emotionele pijn en ziekte. De methode zelf vindt zijn oorsprong in de oude Oosterse geneeskunst en omvat het stimuleren van de acupunctuurpunten en meridianen door erop te tikken met de vingertoppen van beide handen. 

Spiraalvormige Huid – Trilling

De spiraalvorm is het oudste en meest heilige krachtige geometrische motief in de natuur dat door de Ouden werd gebruikt voor het concept van geluid, trilling en communicatie en is ook terug te vinden op de toppen van onze vingers. Menselijke vingertoppen zijn de meest gevoelige delen van de huid en verhogen de aanrakingsgevoeligheid vanwege mechanoreceptoren of gevoelszenuwcellen onder het huidoppervlak en het reliëfpatroon op de vingertoppen dat we vingerafdrukken noemen. De gevoelszenuwcellen onder het huidoppervlak worden gestimuleerd door de vingertoppen over een oppervlak of een materiaal te bewegen en samen met het unieke reliëfpatroon op de vingertoppen stellen zij mensen in staat om onderscheid te maken tussen een grote verscheidenheid aan verschillende materialen, structuren, temperaturen en drukken. Maar eigenlijk nemen we verschillende soorten informatieve trillingen waar die naar de hersenen worden overgebracht; informatieve trillingen die verband houden met het meest heilige geometrische motief dat wordt gebruikt voor het concept van geluid en trillingen: de spiraalvorm.

De sensoren in onze vingertoppen kunnen zelfs mechanische trillingen en energieën op afstand opvangen, en ik ben er sterk van overtuigd dat het spiraalvormige reliëfpatroon op onze vingertoppen cruciaal is voor het verzenden en ontvangen van informatie en energie door middel van trillingen. Deze uitzonderlijke en diepgaande kennis van onze handen en vingertoppen werd al op grote schaal toegepast in de Oud-Egyptische geneeskunst en wordt ook nu weer toegepast in zogenaamde alternatieve geneeswijzen waarbij gebruik wordt gemaakt van aanraking door middel van handen of vingers. Een van deze methoden is de eerder besproken Oud-Egyptische geneeswijze door middel van de aanraking met twee vingers, gesymboliseerd door de ‘Dje-Baui’, het twee-vinger amulet.

©Willem Witteveen

 

 

“Alle behandelmethoden met behulp van menselijke handen en vingers zijn in feite gebaseerd op het stimuleren van de eigen energie en kracht van het menselijk lichaam door middel van het creëren van een subtiele trilling in de huid die vervolgens in het gehele lichaam en brein doorwerkt, een trilling gebaseerd op het resonantie principe van de heilige spiraal” – Een goddelijke erfenis van de Ouden