The Four Elements

De functie van de Grote Piramide is gebaseerd op de samenkomst van de vier elementen.

The Four Elements
De Vier Elementen