Napoleon and his General Staff in Egypt (1867) - Jean Léon Gerôme (1824-1904)

Napoleon en zijn Generale Staf in Egypte (1867) – Jean Léon Gérôme (1824-1904)

Description de L’Égypte – Beschrijving van Egypte

Hoewel Egypte al eeuwen tot de verbeelding spreekt was er in Europa lange tijd heel weinig bekend over dit land. Vanaf eind achttiende eeuw kwam hier verandering in. Napoleon Bonaparte startte in 1798 zijn expeditie naar Egypte. Deze expeditie verliep voor de Fransen zowel militair als politiek gezien rampzalig. Napoleon slaagde er niet in om Egypte te veroveren. Napoleons expeditie zorgde er echter wel voor dat er veel meer bekend werd over het Oude Egypte. In opdracht van Napoleon bestudeerden honderden geleerden, wetenschappers en kunstenaars de oude Egyptische beschaving. Ze ontdekten onder meer de Vallei der Koningen bij Thebe en de beroemde Steen van Rosetta. Deze en andere ontdekkingen zorgden er onder meer voor dat de codetaal van de hiërogliefen kon worden ontcijferd en leidde tot een groot aantal publicaties over het oude Egypte.

Tussen 1809 en 1829 verscheen, in drieëntwintig delen, de Description de l’Égypte, het meest prestigieuze boek dat ooit over Egypte werd gepubliceerd. Het boek bevat meer dan zevenduizend pagina’s en meer dan drieduizend afbeeldingen en bevat de eerste encyclopedische beschrijving van de klassieke oudheid, natuur en eigentijdse cultuur van Egypte. De publicatie vormt de neerslag van de ontdekkingen van wetenschappers, technici en kunstenaars die Napoleon Bonaparte vergezelden op zijn veldtocht naar Egypte. Met 35.000 manschappen, ruim 160 wetenschappers en kunstenaars en 300 schepen arriveerde Napoleon in 1798 op het Afrikaanse continent. Zijn doel – Egypte veroveren en van daaruit de groeiende macht van Groot-Brittannië breken – werd nooit bereikt. Ontberingen en aanvallen van Turken, Mammelukken en Britten maakten na drie jaar een einde aan de bezetting. De links hieronder verwijzen naar de zogenaamde ‘Koninklijke Editie’ (1821-1829) van de collecties van de ‘Bibliohteca Alexandrina.’

Bibliotheca Alexandrina

 

World Digital Library
Antiquities – 1
Antiquities – 2
Antiquities – 3
Antiquities – 4
Antiquities – 5
Atlas – 6
Modern State – 7
Modern State – 8
Natural History – 9
Natural History – 10
Natural History – 11
Description de l'Égypte