Lezing Gizeh

Lezing 1: De Bibliotheek van Gizeh – Monument van de Schepping

De Grote Piramide van Gizeh in Egypte is één van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Zowel de bouwmethode als de functie zullen altijd een bron van inspiratie blijven voor de vele – al dan niet – professionele onderzoekers, zowel in Egypte als daarbuiten. Voor Willem Witteveen staat echter vast dat de Grote Piramide geen grafcomplex van farao Khufu is, maar een naslagwerk of bibliotheek bedoeld voor de huidige generaties met daarin verborgen de Gulden Frequentie van Gizeh, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde. Het verhaal volgt de vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur die een belangrijk deel van onze schepping vormen en die in de Grote Piramide van Gizeh samenkomen. Water en trilling, essentiële onderdelen van de aardse elementen, vormen daarin de sleutel behorende bij deze bijzondere erfenis. Een proces waarbij het ‘goddelijke’ wordt vertegenwoordigd door het vijfde, alles omvattende, element Aether als drager van alle informatie, zowel op Aarde als daarbuiten. Deze lezing met bovenstaande titel is het verhaal over het boek van Willem Witteveen met de titel: ‘De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping’. Een boek over een nieuwe visie gebaseerd op eigen onderzoek, het koppelen van bestaande (oude) kennis, logica en intuïtie. Een pelgrimstocht met als voornaamste doel het ontwikkelen van een eigen visie zonder te worden beïnvloed door onze moderne wetenschappelijke kennis die soms helemaal niet zo modern blijkt te zijn. Een visie die in de eerste plaats moet zijn gebaseerd op een duurzame Aarde. Precies zoals de ‘ouden’ ons dat proberen te vertellen. Stel jezelf hiervoor open, maar ook voor de magie van het Oude Egypte en ga mee op reis.

De Grote Piramide
Lezing Sakkara

Lezing 2: Sakkara – Laboratorium van de Goden

Een verhaal over een bijzonder gebied in Egypte waar de meeste onverklaarbare artefacten zijn gevonden en waar nog steeds archeologische opgravingen plaatsvinden. Een gebied dat veel interesse wekt bij archeologen en egyptologen vanwege de vele lagen van de Oud Egyptische begrafeniscultuur die hier te vinden zijn. Het is een streng beveiligd gebied 30 kilometer ten zuiden van Gizeh (Caïro), waar regelmatig archeologische vondsten door de Egyptische autoriteiten geheim worden gehouden en die dus niet hun weg vinden naar musea. En toch is er nog genoeg te ontdekken waar de reguliere archeoloog geen weet van heeft of wordt afgedaan als pseudowetenschappelijke onzin dat niet past in het huidige denk- en werkpatroon van de moderne egyptoloog. Sakkara was in de oudheid een belangrijke plaats waar veel werd geëxperimenteerd met geneesmethoden door middel van bijzondere fenomenen die nu pas door onze wetenschappers worden ‘herontdekt’ en gerelateerd zijn aan klank als onderdeel van het elektromagnetisch spectrum uit onze moderne natuurkunde. De grondlegger van de Egyptische geneeskunde zetelde in Sakkara en was hogepriester aan het hof van farao Djoser die bekend is van zijn bijzondere trappiramide. Zijn naam was Imhotep en vanwege zijn bijzondere kennis van de geneeskunst werd hij zelfs door de Egyptenaren tweeduizend jaar na zijn dood tot god verklaard en door de Grieken gelijkgesteld met de god Asklepios, de Griekse god van de geneeskunst. Dit alles maakt Sakkara tot een zeer interessante locatie die echter niet helemaal ongevaarlijk blijkt te zijn voor bezoekers. Maar ook de Bijbel speelt hierin een belangrijke rol. Het tweede deel van deze lezing gaat namelijk over de rol van de Ark des Verbonds en diens relatie met het Oude Egypte en met Sakkara in het bijzonder. Deze Ark had misschien wel een heel ander doel dan tot nu toe nog steeds wordt aangenomen door de ‘kerkelijke cultuur.’ Door middel van dit verhaal zal ik proberen een tipje van de sluier op te lichten die misschien wel beter gesloten had kunnen blijven.

Sakkara