Book reviews De Grote Piramide van Gizeh

/Book reviews De Grote Piramide van Gizeh
Book reviews De Grote Piramide van Gizeh2017-05-14T12:37:56+00:00

De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping

“Goed leesbaar voor iedereen”

Al eeuwenlang probeert men te achterhalen wat de ware betekenis van de grote piramide van Gizeh is. Volgens de officiële wetenschap is het een grafmonument voor de Egyptische farao Cheops (Khufu). Maar in dit boek verbindt Willem Witteveen veel verschillende gegevens en komt tot een revolutionaire nieuwe (pseudowetenschappelijke) theorie: de grote piramide is een ‘naslagwerk’ met daarin verborgen de Gulden Frequentie, verantwoordelijk voor het ontstaan en bestaan van het leven op Aarde. Het boek is onderverdeeld in vijf delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Samen vormen de elementen een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door Klank, het geluid van de schepping. Ondanks de vele meetgegevens en natuurkundige formules die de theorie onderbouwen, is het boek goed leesbaar voor iedereen. Voorzien van talrijke illustraties in kleur en zwart-wit, een overzicht van literatuur, websites en films en een register. Verzorgde uitgave in gebonden uitvoering en bijna vierkant formaat.

Drs. M.F. van Klinken – NBD Biblion

“Om trots op te zijn”

Wij Nederlanders hebben de neiging om meer waarde te hechten aan hetgeen buiten de landsgrenzen geschiedt, dan wat er in eigen land gebeurt. Ook in het geval van de grenswetenschappen gaat deze vlieger op. De meesten van ons hebben wel eens gehoord van Erich von Däniken en Graham Hancock. Maar wie kent mannen als Wim Zitman en Willem Witteveen? Laatstgenoemde verdiept zich sinds vele jaren in het mysterie van de Grote Piramide van Gizeh. Daar waar de meer orthodoxe archeologen en geschiedkundigen dit wereldwonder afdoen als grafcomplex voor farao Khufu, kiest Witteveen in zijn nieuwste boek voor een revolutionaire, nieuwe invalshoek: de piramide als naslagwerk van het omvangrijke kennisarsenaal van de Egyptenaren. Oók een grote pluim voor de uitgever, die kosten noch moeite gespaard heeft om van dit enerverende leesavontuur een visueel spektakel te maken.

ParaVisie

“Een virtueel schouderklopje van de ‘Oude Wijzen’..

Het nieuwe boek van Willem Witteveen. In het Frontier Magazine hebben het afgelopen jaar een aantal delen ervan gestaan en ik heb ze met aandacht gelezen. Nu is zijn boek uit en er staat zeer bijzondere informatie in betreffende de piramides in Gizeh, en met name de Grote Piramide. Het is een groot formaat boek met veel prachtige foto’s en tekeningen en met natuurlijk het bijzondere inzicht van Willem in de bedoelingen van de zeer begaafde bouwers. Je geld is beslist heel goed besteed aan dit boek, dat garandeer ik je!

Paul Harmans

***** “Heldere uitleg”

Klant van Bol.com – mei 2017

Ik raad dit product aan

+ Rijk geïllustreerd

+ Praktisch

+ Heldere uitleg

+ Inspirerend

+ Volledig

Helder boek

the harmony of sound

The values of the diameter of the Moon of 2,160 English statute miles and of the Sun of 864,000 statute miles are linked to musicology. The number 216 corresponds to 216 hertz as an octave of the natural attune of 432 hertz instead of 440 hertz, which is now regarded as the standard frequency of sound on which all tuning forks and musical instruments are tuned. Mid twentieth century, the 440-hertz frequency was internationally accepted as the standard musical, but unnatural keynote A. The more natural 432-hertz frequency complies with the harmonics of the universe and better suits human nature. When the A is equal to 432 hertz, then the musical note E is equal to 324 hertz with its ‘Great Octave’ being 81 hertz, the lowest E-tone playable on a musical instrument, and the fifth harmonic of the ‘Golden Frequency of Giza’ of 16.2 hertz. The relationship between the Sun, Earth and Moon is based on the number 432 as a harmonious and universal constant. ‘Musica Universalis.’

The number 432 is a significant universal constant and the natural harmonic frequency of 432 hertz seems the only right choice as the standard frequency. All in perfect harmony with the universe and numerically related to the number 9, the ‘number of creation.’ All digits of these universal numbers always add up to 9 as if the number 9 is a means of control for the correctness of the specific number. This applies to all other frequencies when the natural standard frequency is 432 hertz instead of 440 hertz. The 432-hertz frequency is only 8 hertz down in frequency but a clear measurable difference in harmony, both audible and visible. The most precise musical instrument ever created is the original antique Stradivarius violin, designed to resonate at a frequency of 432 hertz, similar to all ancient Egyptian and ancient Greek instruments.

de harmonie van klank

De diameter van de Maan van 2160 Engelse ‘statuut mijl’ en de diameter van de Zon van 864.000 mijl zijn direct gekoppeld aan de muziekwetenschap. Het getal 216 komt overeen met de 216 hertz-frequentie als een octaaf van de natuurlijke frequentie van 432 hertz in plaats van 440 hertz, die nog steeds beschouwd wordt als de standaard frequentie waarop alle stemvorken en muziekinstrumenten zijn gestemd. Halverwege de twintigste eeuw werd de 440 hertz frequentie internationaal aanvaard als de standaard muziek- of kamertoon A. De meer natuurlijke frequentie van 432 hertz is echter gebaseerd op de harmonie van het universum en past veel beter bij de menselijke natuur. Als de A gelijk zou zijn aan 432 hertz, dan zou de bijbehorende muziektoon E gelijk zijn aan 324 hertz waarvan het zogenaamde ‘Groot Octaaf’ dan weer gelijk is aan 81 hertz, de laagste E-toon die door een muziekinstrument kan worden gespeeld en is tegelijkertijd de ‘vijfde harmonische’ van de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ van 16.2 hertz. Het verband tussen de Zon, Aarde en de Maan berust op het getal 432 als harmonische en universele constante. ‘Musica Universalis.’

Het getal 432 is een significante universele constante en de natuurlijke harmonische frequentie van 432 hertz is daarom de enige juiste keuze voor de te gebruiken standaard frequentie in de muziek. In perfecte harmonie met het universum en numeriek opgeteld gelijk aan het cijfer 9, een belangrijk scheppingsgetal. Alle afzonderlijke cijfers van deze universele getallen zijn opgeteld altijd gelijk aan 9 alsof het cijfer 9 een controlemiddel is voor de juistheid van het betreffende getal. Dit geldt voor alle frequenties als de natuurlijke standaardfrequentie gelijk is aan 432 hertz in plaats van 440 hertz. De 432 hertz-frequentie is maar 8 hertz lager in toon en toch is er een duidelijk verschil, zowel hoorbaar als zichtbaar via zijn waterklankbeeld. Het meest nauwkeurige muziekinstrument ooit gemaakt is de originele Stradivarius viool die is ontworpen om te resoneren op een frequentie van 432 hertz, net als alle Oud-Egyptische en Oud-Griekse instrumenten.