In het Sanskriet is Arka een van de twaalf namen voor de Zon en is een van de oudste en meest prominente namen voor de Zon. De naam Arka staat voor “licht” en “aanbidding” en verwijst naar de aard en de kwaliteiten van de zon, de Schepper. De mantra waaruit de Suryā Namaskāra, de Zonnegroet bestaat, is ‘Om Hraum Arkāya Namah’ waarin de ‘Om Mantra’ de meest heilige is in zowel het hindoeïsme als het boeddhisme. De oude Sanskrietletter ‘Om’ verscheen voor het eerst in de Veda’s tussen 1500 en 1200 BCE en zou het oergeluid van het universum zijn. In feite is de frequentie van de ‘Om Mantra’ ongeveer 131 hertz en gelijk aan de grondfrequentie van de Zon en daarom is deze mantra het ultieme eerbetoon aan onze schepper, de Zon.

De 131 hertz toon en de OM Mantra

De betekenis van Arka of Ark is Zon en de afmetingen van de Ark des Verbonds zoals voorgeschreven door God (Exodus 25: 10-22) zijn 2,5 bij 1,5 bij 1,5 Egyptische el, waarbij de lengte van 2,5 el overeenkomt met 1,31 m (2,5 x 0,5236 meter) en waarvan de resonantiefrequentie gelijk is aan de frequentie van de ‘Om Mantra’ van 131 hertz (343 m/s gedeeld door 2 x 1,31 m). De resonantiefrequentie van 131 hertz is alleen van toepassing op deze specifieke lengte van 1,31 m. Alleen hier geldt dat Gods geheime formule resulteert in een gelijke numerieke waarde, zowel voor lengte als frequentie – geen andere lengtemaat voldoet aan deze goddelijke connectie.

De Ark des Verbonds vertegenwoordigt de Zon en de mysterieuze inhoud van de Ark heeft dezelfde vernietigende kracht als een heel klein stukje van de Zon. Alle hoofdstukken in het Oude Testament die betrekking hebben op de Ark des Verbonds gaan over dood en verderf. In het Nieuwe Testament is geen noemenswaardige vermelding van de Ark.

 

De Goddelijke Verbinding

 • Grondfrequentie van de Zon: 131 hertz

 • Grondfrequentie van de heilige OM-Mantra: 131 hertz

 • Afmetingen Ark (Exodus 25): 2,5 x 1,5 x 1,5 Egyptische El

 • Egyptische El: 0,5236 m

 • Lengte van de Ark: 2,5 x 0,5236 = 1,31 meter

 • Resonantiefrequentie gesloten ruimte: ƒ = Snelheid van het Geluid v / (2 x afstand gesloten ruimte)

 • Resonantiefrequentie Ark: 343 m/s gedeeld door 2,62 m = 131 hertz 

 • Grondfrequentie van de Zon: 131 hertz

  • Deze Goddelijke Verbinding geldt alleen voor lengte van de Ark van 1,31 meter.  

 

Arka = Ark = Zon

 

De Meter

De meter ontstond in 1793 in Frankrijk en vertegenwoordigde een tienmiljoenste van het kwadrant van de Aarde (de afstand van de evenaar van de Aarde tot de noordpool, gemeten op zeeniveau). De meter is mogelijk de moderne versie van een lengte-eenheid die werd gebruikt door de Oud-Egyptische bouwmeesters en rechtstreeks verband hield met de Egyptische El. Beide eenheden “ontmoeten” elkaar in de Grote Piramide van Gizeh – De Egyptische El

De Oud-Egyptische El van 52,36 cm

Het metrieke stelsel werd voor het eerst beschreven in 1668 en officieel aangenomen door Frankrijk in 1799 maar de ware geschiedenis van maateenheden is ingewikkelder dan we tot dusver hebben aangenomen.

 

 

Drie vragen zijn nu nog van belang:

 1. Waar kwam de Ark vandaan?

 2. Wat was de ware functie van de Ark?

 3. Bestaat de Ark nog en zo ja, waar is ie nu?

Wordt vervolgd…

©Willem Witteveen