Loading...
Home2019-01-08T15:17:15+00:00

“Het is door logica dat we bewijzen, maar door intuitie dat we ontdekken”

Henri Poincaré (1854-1912)

Logo
Kleuren van Egypte
A Modern View on Ancient Knowledge

Boeken

Webshop - Webwinkel
webwinkel
webwinkel
Recensie Dr Carmen Boulter
Webshop - Webwinkel
webwinkel
Schilderijen Oude Egypte

Aankomende Evenementen

The Great Pyramid

Lezing Veldhoven: De Bibliotheek van Gizeh

7 maart : 20:00 - 23:00 CET

Lezing: De Bibliotheek van Gizeh - monument van de schepping - Veldhoven

Lezing Lokeren: Sakkara

20 maart : 20:00 - 23:00 CET

    Lezing: Sakkara - laboratorium van de Goden - Lokeren

The Great Pyramid

Lezing: De Bibliotheek van Gizeh - monument van de schepping - Berkel - Enschot

The Great Pyramid

Lezing Voerendaal: De Bibliotheek van Gizeh

28 april : 13:30 - 17:00 CEST

Lezing: De Bibliotheek van Gizeh - monument van de schepping - Voerendaal

Lezing Zeijen: Sakkara

7 mei : 19:30 - 23:30 CEST

Lezing: Sakkara - laboratorium van de Goden - Zeijen

Clockwork
Lezing De Grote Piramide
Lezing Sakkara

Recente Berichten

The Sacred Gift of Mother Earth

By |december 27th, 2018|

What these and many other monuments worldwide have in common is that they are all located above an ancient sacred deep [...]

De Kennis van het Verleden

De frequenties 81, 111 en 131 Hertz zijn nauw met elkaar verbonden door middel van fundamentele fysische en wiskundige constanten en werden vaak ingebouwd in oude megalithische bouwwerken zoals in het oude Egypte en Malta, waarin mensen werden behandeld door middel van akoestische resonantie    

1 ~ 1.37 ~ 1.62

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Een Nieuwe Visie

The Key to the Great Pyramid

Energie uit Water

De Vijf Elementen

“Ah, maar een mens moet verder reiken dan hij denkt dat mogelijk is, Of waar is een hemel voor?” – Robert browning (1812-1889)

De samenkomst der Elementen

De vier zichtbare zijvlakken van de Grote Piramide zijn een afspiegeling van de vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. Het vijfde element Aether wordt voorgesteld door het onzichtbare grondoppervlak van de piramide, de fundatie waarop de vier elementen rusten, en tegelijkertijd het goddelijke medium dat deze vier elementen samenvoegt.

Aardachtige Planeten

Onverwachte connecties met ons verre en recente verleden

“Ik ken de geheimen van de piramidebouwers” –

Edward leedskalnin (1887-1951)

Coral Castle Koning Steen

Resonantie

Zonaanbidding

the harmony of sound

The values of the diameter of the Moon of 2,160 English statute miles and of the Sun of 864,000 statute miles are linked to musicology. The number 216 corresponds to 216 hertz as an octave of the natural attune of 432 hertz instead of 440 hertz, which is now regarded as the standard frequency of sound on which all tuning forks and musical instruments are tuned. Mid twentieth century, the 440-hertz frequency was internationally accepted as the standard musical, but unnatural keynote A. The more natural 432-hertz frequency complies with the harmonics of the universe and better suits human nature. When the A is equal to 432 hertz, then the musical note E is equal to 324 hertz with its ‘Great Octave’ being 81 hertz, the lowest E-tone playable on a musical instrument, and the fifth harmonic of the ‘Golden Frequency of Giza’ of 16.2 hertz. The relationship between the Sun, Earth and Moon is based on the number 432 as a harmonious and universal constant. ‘Musica Universalis.’

The number 432 is a significant universal constant and the natural harmonic frequency of 432 hertz seems the only right choice as the standard frequency. All in perfect harmony with the universe and numerically related to the number 9, the ‘number of creation.’ All digits of these universal numbers always add up to 9 as if the number 9 is a means of control for the correctness of the specific number. This applies to all other frequencies when the natural standard frequency is 432 hertz instead of 440 hertz. The 432-hertz frequency is only 8 hertz down in frequency but a clear measurable difference in harmony, both audible and visible. The most precise musical instrument ever created is the original antique Stradivarius violin, designed to resonate at a frequency of 432 hertz, similar to all ancient Egyptian and ancient Greek instruments.

de harmonie van klank

De diameter van de Maan van 2160 Engelse ‘statuut mijl’ en de diameter van de Zon van 864.000 mijl zijn direct gekoppeld aan de muziekwetenschap. Het getal 216 komt overeen met de 216 hertz-frequentie als een octaaf van de natuurlijke frequentie van 432 hertz in plaats van 440 hertz, die nog steeds beschouwd wordt als de standaard frequentie waarop alle stemvorken en muziekinstrumenten zijn gestemd. Halverwege de twintigste eeuw werd de 440 hertz frequentie internationaal aanvaard als de standaard muziek- of kamertoon A. De meer natuurlijke frequentie van 432 hertz is echter gebaseerd op de harmonie van het universum en past veel beter bij de menselijke natuur. Als de A gelijk zou zijn aan 432 hertz, dan zou de bijbehorende muziektoon E gelijk zijn aan 324 hertz waarvan het zogenaamde ‘Groot Octaaf’ dan weer gelijk is aan 81 hertz, de laagste E-toon die door een muziekinstrument kan worden gespeeld en is tegelijkertijd de ‘vijfde harmonische’ van de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ van 16.2 hertz. Het verband tussen de Zon, Aarde en de Maan berust op het getal 432 als harmonische en universele constante. ‘Musica Universalis.’

Het getal 432 is een significante universele constante en de natuurlijke harmonische frequentie van 432 hertz is daarom de enige juiste keuze voor de te gebruiken standaard frequentie in de muziek. In perfecte harmonie met het universum en numeriek opgeteld gelijk aan het cijfer 9, een belangrijk scheppingsgetal. Alle afzonderlijke cijfers van deze universele getallen zijn opgeteld altijd gelijk aan 9 alsof het cijfer 9 een controlemiddel is voor de juistheid van het betreffende getal. Dit geldt voor alle frequenties als de natuurlijke standaardfrequentie gelijk is aan 432 hertz in plaats van 440 hertz. De 432 hertz-frequentie is maar 8 hertz lager in toon en toch is er een duidelijk verschil, zowel hoorbaar als zichtbaar via zijn waterklankbeeld. Het meest nauwkeurige muziekinstrument ooit gemaakt is de originele Stradivarius viool die is ontworpen om te resoneren op een frequentie van 432 hertz, net als alle Oud-Egyptische en Oud-Griekse instrumenten.