De Oud-Egyptische voorstelling van Geluidsresonantie
De Oud-Egyptische voorstelling van Geluidsresonantie
Slangen missen een uitwendig oor en een timpaan, waardoor ze geen, door lucht voortgeplant geluid, kunnen detecteren. Echter, geluidsgolven van een potentiële prooi of bedreiging veroorzaken trillingen en resonantie in de schedel van een slang via de kaakdelen dat vervolgens "hoorbaar" wordt gemaakt door het zeer gevoelige binnenoor met een volledig functioneel spiraalvormig slakkenhuis waarmee laagfrequent geluid kan worden gedetecteerd. Dezelfde spiraalvorm die we vinden in de prehistorie en bij oude beschavingen is niets anders dan een manifestatie van geluid en geluidsresonantie en direct verbonden met de Oud-Egyptische slang of Uraeus die de schepping symboliseert uit geluid en klank, de goddelijkheid van de farao aangeeft en tevens symbool staat voor genezing door middel van toegepaste resonantie. De mysterieuze godin met het hoofd van een leeuw, Werethekau, wat staat voor: "zij die vol is van magie of zij die groots is in magische spreuken", werd ook afgebeeld als een slang met het hoofd van een vrouw nauw verbonden met de goddelijke Uraeus en diende als de personificatie van bovennatuurlijke en genezende krachten. In de Egyptische mythologie kon Werethekau een onafhankelijke godin zijn of bestaan uit een groep godinnen waarvan de gevaarlijke godin Sekhmet de belangrijkste was, maar als onderdeel van Werethekau ook bekend stond als de genezende wederhelft van Sekhmet met het lichaam van een slang en het hoofd van een leeuw. Saqqara, de thuisbasis van de beroemde Oud-Egyptische geneesheer Imhotep, heeft de reputatie verworven een "Plaats van Gezondheid en Genezing" te zijn en de tempels waren daarom rijkelijk versierd met de Uraeus-slang. Tweeduizend jaar na zijn dood was de status van Imhotep gestegen tot die van een god van de geneeskunst. Alles gebaseerd op het concept van geluidsresonantie dat een belangrijke rol speelde in de schepping ("Nada Brahma" waarvan het concept inhoudt dat het gehele universum is ontstaan uit geluidsenergie), goddelijkheid (goddelijke status van de farao's) en genezing (resonantiekamers- en nissen) en hopelijk krijgt het een steeds belangrijker rol in de moderne geneeskunde dan alleen het gebruik van de symbolen zoals de Esculaap en de Caduceus.
« 1 van 104 »